پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

شناسه محصول: 20346de584e7 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

پاورپوینت  برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۲۴ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 ›برچسب های پیکره:
›دو نسخه
›حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ برچسب
›برچسبها در سه دسته :
-۱ برچسب های نحوی –ساختواژی
اسم، فعل، صفت، قید، حرف ربط، حرف اضافه، حرف
-۲ برچسب های خاص
 برچسب های متفرقه -جداکننده، علامت ریاضی.
›هم نگاره ها :
›نوشتاری یکسان و گفتاری متفاوت
›علل هم نگارگی در زبان فارسی
(۱عدم بازنمایی واکه های کوتاه در خط فارسی: مرد
(۲عدم تناظر یک به یک…

پاورپوینت  برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۲۴ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 ›برچسب های پیکره:
›دو نسخه
›حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ برچسب
›برچسبها در سه دسته :
-۱ برچسب های نحوی –ساختواژی
اسم، فعل، صفت، قید، حرف ربط، حرف اضافه، حرف
-۲ برچسب های خاص
 برچسب های متفرقه -جداکننده، علامت ریاضی.
›هم نگاره ها :
›نوشتاری یکسان و گفتاری متفاوت
›علل هم نگارگی در زبان فارسی
(۱عدم بازنمایی واکه های کوتاه در خط فارسی: مرد
(۲عدم تناظر یک به یک…

پاورپوینت  برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۲۴ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 ›برچسب های پیکره:
›دو نسخه
›حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ برچسب
›برچسبها در سه دسته :
-۱ برچسب های نحوی –ساختواژی
اسم، فعل، صفت، قید، حرف ربط، حرف اضافه، حرف
-۲ برچسب های خاص
 برچسب های متفرقه -جداکننده، علامت ریاضی.
›هم نگاره ها :
›نوشتاری یکسان و گفتاری متفاوت
›علل هم نگارگی در زبان فارسی
(۱عدم بازنمایی واکه های کوتاه در خط فارسی: مرد
(۲عدم تناظر یک به یک…

مدیریت

برچسب گذاری,اجزای,زبان,فارسی