پاورپوینت بیماریهای مدیاستن

شناسه محصول: 6dfff236be07 دسته:

توضیحات

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۳
 
 
 
 
 
تعداد زیادی از اسلایدها به صورت تصویر می باشد
اقدامات تشخیصی
(۱) شرح حال و معاینه فیزیکی: با توجه به شیوع بدخیمی (۲۵%) باید این تومورها را جدی گرفت.
A- بدون علامت:
بصورت کلی ۳/۲ تومورهای مدیاستن بدون علامت هستند.
در ضایعات خوش خیم فرم بدون علامت شایعتر است.
عوامل مؤثر در بروز علائم : (a) size (b) سرعت رشد (c) درجه التهاب…

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۳
 
 
 
 
 
تعداد زیادی از اسلایدها به صورت تصویر می باشد
اقدامات تشخیصی
(۱) شرح حال و معاینه فیزیکی: با توجه به شیوع بدخیمی (۲۵%) باید این تومورها را جدی گرفت.
A- بدون علامت:
بصورت کلی ۳/۲ تومورهای مدیاستن بدون علامت هستند.
در ضایعات خوش خیم فرم بدون علامت شایعتر است.
عوامل مؤثر در بروز علائم : (a) size (b) سرعت رشد (c) درجه التهاب…

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۳
 
 
 
 
 
تعداد زیادی از اسلایدها به صورت تصویر می باشد
اقدامات تشخیصی
(۱) شرح حال و معاینه فیزیکی: با توجه به شیوع بدخیمی (۲۵%) باید این تومورها را جدی گرفت.
A- بدون علامت:
بصورت کلی ۳/۲ تومورهای مدیاستن بدون علامت هستند.
در ضایعات خوش خیم فرم بدون علامت شایعتر است.
عوامل مؤثر در بروز علائم : (a) size (b) سرعت رشد (c) درجه التهاب…

آموزش و پرورش