پاورپوینت درس ۴ علوم پایه هشتم

2,000 تومان

دانلود پاورپوينت

پاورپوینت درس چهارم علوم پایه هشتم

 تنظیم عصبی

دستگاه عصبی

خصوصیت پاسخ های انعکاسی

ساقه مغز

توضیحات

دانلود پاورپوینت

پاورپوینت درس چهارم علوم پایه هشتم

دستگاه عصبی

فهرست مطالب:

تنظیم عصبی

دستگاه عصبی

خصوصیت پاسخ های انعکاسی

نکاتی در مورد مخ و نیمکره های مخ

مخچه

ساقه مغز

نخاع

سلول های بافت عصبی

پیام عصبی

 

 

پاورپوینت درس چهارم علوم پایه هشتم
پاورپوینت درس چهارم علوم پایه هشتم

تنظیم عصبی:

هنگامی که با توپ بازی می کنید، چشمانتان جهت حرکت توپ را می بیند و با پا به سمت توپ حرکت و به آن ضربه می زنید. در همین حال ضربان قلب و تنفس شما نیز افزایش می یابد و پوست بدنتان با عرق کردن، گرمای اضافی بدن را دفع می کند. ولی هنگام استراحت، حرکات بدن، ضربان قلب، تنفس و میزان عرق کردن شما کاهش می یابد.

هماهنگی و تنظیم این دستگاه ها در بدن در شرایط مختلف چگونه انجام می شود؟

تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و شیمیایی )هورمونی( انجام می شود. در این فصل با ساختار و عملکرد دستگاه عصبی آشنا خواهید شد.

دستگاه عصبی از اندام ها و بافت هایی ساخته شده است که به دو بخش تقسیم می شود:

 ۱- بخش مرکزی:

بخش مرکزی به دو بخش (مغز) و (نخاع) تقسیم می شود و مرکز کنترل فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن محسوب میشود.

 ۲- بخش محیطی:

تعریف بخش محیطی: شامل اعصابی است که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی مرتبط کند.

بخش محیطی به دو بخش (حسی) و (حرکتی) تقسیم می شود.

کار بخش حسی(محیطی): ارسال پیام به مغز

کار بخش حرکتی(محیطی): دریافت پیام از مغز و پاسخ دادن به آن

اعمال ارادی: اعمالی که با اراده و خواست فرد انجام شود.

اعمال غیر ارادی: اعمالی که تصمیم و اراده ما نیست (برای محافظت از بدن)

فعالیت های ارادی و غیر ارادی:
دو بخش مرکزی و محیطی، اطلاعاتی را از محیط
بیرون و درون بدن دریافت می کنند و پس از تفسیر در
بخش مرکزی با کمک بخش محیطی به آن پاسخ مناسبی
می دهند. این پاسخ ها ممکن است ارادی یا غیر ارادی
باشند.
مثالً وقتی مداد شما از روی میز به زمین می افتد، با
شنیدن صدای افتادن یا دیدن آن، پیام به دستگاه عصبی
مرکزی می رود. مغز این پیام را دریافت می کند و هنگامی
که ما تصمیم می گیریم که مداد را برداریم، مغز به بعضی ماهیچه ها پیام می دهد که منقبض شوند. با
انقباض آنها به سمت مداد خم می شویم و آن را برمی داریم. این تصمیم چون با اراده وخواست ما انجام
می شود، به آن فعالیت ارادی می گوییم.
آیا تا به حال دست شما به اتو یا کتری داغ برخورد کرده است؟ دراین حالت چه واکنشی انجام داده اید؟
آیا با اراده دست خود را به عقب می کشید؟ این نوع واکنش ها یا فعالیت ها بدون اراده صورت می گیرد و
به آنها غیر ارادی انعکاسی گفته می شود.

 

نوع فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: ۱۱

لطفاً برای مشاهده پاورپوینت درس چهارم علوم پایه هشتم محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان