پاورپوینت در مورد برهان صدیقین

شناسه محصول: 1dedfccac468 دسته:

توضیحات

پاورپوینت در مورد برهان صدیقین

پاورپوینت در مورد برهان صدیقین

پاورپوینت در مورد برهان صدیقین
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۲
 
 
 
 
 
 
 
برهان صدیقین
معیارهای تمایز برهان صدیقین از سایر براهینِ خداشناسی
در یک تقسیم‏بندی، براهین خداشناسی از حیث سالکان طریق معرفت به پنج دسته تقسیم شده‏اند:
۱- راه متکلمان که معمولاً به حدوث زمانی عالم استدلال می‏کنند
۲- راه طبیعیون که از حرکت عالم بر محرک اولی استدلال می‏کنند
۳- راه حکمای الهی که از امکان ماهوی به وجودحق می‏رسند
۴-…

پاورپوینت در مورد برهان صدیقین

پاورپوینت در مورد برهان صدیقین
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۲
 
 
 
 
 
 
 
برهان صدیقین
معیارهای تمایز برهان صدیقین از سایر براهینِ خداشناسی
در یک تقسیم‏بندی، براهین خداشناسی از حیث سالکان طریق معرفت به پنج دسته تقسیم شده‏اند:
۱- راه متکلمان که معمولاً به حدوث زمانی عالم استدلال می‏کنند
۲- راه طبیعیون که از حرکت عالم بر محرک اولی استدلال می‏کنند
۳- راه حکمای الهی که از امکان ماهوی به وجودحق می‏رسند
۴-…

پاورپوینت در مورد برهان صدیقین

پاورپوینت در مورد برهان صدیقین
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۲
 
 
 
 
 
 
 
برهان صدیقین
معیارهای تمایز برهان صدیقین از سایر براهینِ خداشناسی
در یک تقسیم‏بندی، براهین خداشناسی از حیث سالکان طریق معرفت به پنج دسته تقسیم شده‏اند:
۱- راه متکلمان که معمولاً به حدوث زمانی عالم استدلال می‏کنند
۲- راه طبیعیون که از حرکت عالم بر محرک اولی استدلال می‏کنند
۳- راه حکمای الهی که از امکان ماهوی به وجودحق می‏رسند
۴-…

آموزش و پرورش