پاورپوینت دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

شناسه محصول: 32dbe49f14ea دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

پاورپوینت  دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

پاورپوینت دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

فرمت فایل :پاورپوینت
 اسلاید :۴۹ اسلاید
با قابلیت ویرایش
برخی اسلاید:
بخشی از این سیستم ها بر روی ماهواره و بخشی دیگر در ایستگاه کنترل زمینی قرار می گیرد . سیستم دور سنجی داده های مستخرج از سنگرهایی را که بر روی سفینه فضایی قرار دارند ارسال می کند . این داده ها وضعیت عادی و شرایط سفینه فضایی را از طریق یک اتصال دور سنجی با ایستگاه کنترل دامنه و فراز زاویه های سمت ماهواره فراهم می آورد . اندازه گیریهای مکرر این سه شاخص امکان محاسبه عناصر و…

پاورپوینت  دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

پاورپوینت دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

فرمت فایل :پاورپوینت
 اسلاید :۴۹ اسلاید
با قابلیت ویرایش
برخی اسلاید:
بخشی از این سیستم ها بر روی ماهواره و بخشی دیگر در ایستگاه کنترل زمینی قرار می گیرد . سیستم دور سنجی داده های مستخرج از سنگرهایی را که بر روی سفینه فضایی قرار دارند ارسال می کند . این داده ها وضعیت عادی و شرایط سفینه فضایی را از طریق یک اتصال دور سنجی با ایستگاه کنترل دامنه و فراز زاویه های سمت ماهواره فراهم می آورد . اندازه گیریهای مکرر این سه شاخص امکان محاسبه عناصر و…

پاورپوینت  دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

پاورپوینت دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

فرمت فایل :پاورپوینت
 اسلاید :۴۹ اسلاید
با قابلیت ویرایش
برخی اسلاید:
بخشی از این سیستم ها بر روی ماهواره و بخشی دیگر در ایستگاه کنترل زمینی قرار می گیرد . سیستم دور سنجی داده های مستخرج از سنگرهایی را که بر روی سفینه فضایی قرار دارند ارسال می کند . این داده ها وضعیت عادی و شرایط سفینه فضایی را از طریق یک اتصال دور سنجی با ایستگاه کنترل دامنه و فراز زاویه های سمت ماهواره فراهم می آورد . اندازه گیریهای مکرر این سه شاخص امکان محاسبه عناصر و…

سایر رشته های علوم پایه

دورسنجی,ردیابی,فرمان TTC