پاورپوینت روان شناسی یادگیری نام مؤلف:دکتر حسین زارع

شناسه محصول: b73a970eee0a دسته:

توضیحات

پاورپوینت روان شناسی یادگیری نام مؤلف:دکتر حسین زارع

پاورپوینت روان شناسی یادگیری نام مؤلف:دکتر حسین زارع

دانلود پاورپوینت روان شناسی یادگیری نام مؤلف:دکتر حسین زارع
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۴۱
 
 
 
 
فصل اول
تعریف یادگیری
« هدف های آموزشی »
دانشجو بعد از مطالعه این فصل باید بتواند :
-یادگیری را تعریف کند
-واژگانی که در تعریف یادگیری آمده است را تشریح کند
-با توجه به رویکرد شناختی ، یادگیری را تعریف کند
-تفاوت بین حافظه ، تفکر و یادگیری را توضیح دهد
-مهمترین ویژگی نظریه های علمی را تشریح کند…

پاورپوینت روان شناسی یادگیری نام مؤلف:دکتر حسین زارع

دانلود پاورپوینت روان شناسی یادگیری نام مؤلف:دکتر حسین زارع
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۴۱
 
 
 
 
فصل اول
تعریف یادگیری
« هدف های آموزشی »
دانشجو بعد از مطالعه این فصل باید بتواند :
-یادگیری را تعریف کند
-واژگانی که در تعریف یادگیری آمده است را تشریح کند
-با توجه به رویکرد شناختی ، یادگیری را تعریف کند
-تفاوت بین حافظه ، تفکر و یادگیری را توضیح دهد
-مهمترین ویژگی نظریه های علمی را تشریح کند…

پاورپوینت روان شناسی یادگیری نام مؤلف:دکتر حسین زارع

دانلود پاورپوینت روان شناسی یادگیری نام مؤلف:دکتر حسین زارع
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۴۱
 
 
 
 
فصل اول
تعریف یادگیری
« هدف های آموزشی »
دانشجو بعد از مطالعه این فصل باید بتواند :
-یادگیری را تعریف کند
-واژگانی که در تعریف یادگیری آمده است را تشریح کند
-با توجه به رویکرد شناختی ، یادگیری را تعریف کند
-تفاوت بین حافظه ، تفکر و یادگیری را توضیح دهد
-مهمترین ویژگی نظریه های علمی را تشریح کند…

سایر رشته های فنی مهندسی