پاورپوینت ریاضی سوم دبستان پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا

شناسه محصول: 7e960c9ed742 دسته:

توضیحات

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه ۶۰ کتاب درسی )
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۸
 
 
 
 
 
 
 
شکل مقابل را با چوب کبریت بسازید.
۴ چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربّع به وجود آید. (مربّع ها هم اندازه نیستند)
بررسی اوّلین سرگرمی و معمّا
۴ چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربّع به وجود آید. (مربّع ها هم اندازه نیستند)…

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه ۶۰ کتاب درسی )
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۸
 
 
 
 
 
 
 
شکل مقابل را با چوب کبریت بسازید.
۴ چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربّع به وجود آید. (مربّع ها هم اندازه نیستند)
بررسی اوّلین سرگرمی و معمّا
۴ چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربّع به وجود آید. (مربّع ها هم اندازه نیستند)…

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه ۶۰ کتاب درسی )
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۸
 
 
 
 
 
 
 
شکل مقابل را با چوب کبریت بسازید.
۴ چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربّع به وجود آید. (مربّع ها هم اندازه نیستند)
بررسی اوّلین سرگرمی و معمّا
۴ چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربّع به وجود آید. (مربّع ها هم اندازه نیستند)…

سایر رشته های فنی مهندسی