پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

شناسه محصول: f5609482b662 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۶۱ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 
روش وردشی:
روش وردشی برای معادله هایی که حل دقیق ندارند و باید برای آنها از روش تقریبی برای تعیین ویژه مقدارها و ویژه تابع ها استفاده کنیم و همچنین برای مطالعه سیستم های پیچیدهمانند اتمهای چند الکترونی و مولکول ها بکار میرود .
در روش وردشی تابع ( ۱۱۰ – 10 ) را در نظر می گیریم که در اینجا H یک عملگر خطی و φو ψ توابع تغییر پذیر هستند ….

پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۶۱ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 
روش وردشی:
روش وردشی برای معادله هایی که حل دقیق ندارند و باید برای آنها از روش تقریبی برای تعیین ویژه مقدارها و ویژه تابع ها استفاده کنیم و همچنین برای مطالعه سیستم های پیچیدهمانند اتمهای چند الکترونی و مولکول ها بکار میرود .
در روش وردشی تابع ( ۱۱۰ – 10 ) را در نظر می گیریم که در اینجا H یک عملگر خطی و φو ψ توابع تغییر پذیر هستند ….

پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۶۱ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 
روش وردشی:
روش وردشی برای معادله هایی که حل دقیق ندارند و باید برای آنها از روش تقریبی برای تعیین ویژه مقدارها و ویژه تابع ها استفاده کنیم و همچنین برای مطالعه سیستم های پیچیدهمانند اتمهای چند الکترونی و مولکول ها بکار میرود .
در روش وردشی تابع ( ۱۱۰ – 10 ) را در نظر می گیریم که در اینجا H یک عملگر خطی و φو ψ توابع تغییر پذیر هستند ….

سایر رشته های علوم پایه

ساختار,حالتهای,مقید