پاورپوینت معرفی نرم افزار WinQSB

شناسه محصول: e23513a03728 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت معرفی نرم افزار WinQSB

پاورپوینت معرفی نرم افزار WinQSB


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۱۲ اسلاید بعضی از اسلایدها: نرافزار Win QSB یک نرم فزار بسیار ساده و جامع مدیریتی و بازرگانی است که برایزمینه های مختلفی مانند برنامه ریزی تولید . انبارداری . شبکه ها . حمل ونقل . برنامه ریزی خطی . برنامه ریزی غیر خطی . تئوری صف و سایر مواردکاربردی مرتبط می توان از آن استفاده کرد . این نرم افزار دارای ۱۹ زیر شاخه استو کار کردنبا آن بسیار راحت و ساده است . که در بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها کاربردداره . این نرم افزار از جمله نرم افزارهای بسیار سودمند در زمینه مهندسی صنایع، اقتصاد، بازرگانی و مدیریت است که بسیاری از مباحث تصمیم گیری، برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل را شامل می گردد و به عنوان نرم افزلر توانا در هر زمینه خاص از جمله کنترل کیفیت مطرح شده است. WinQSBمحصول سال ۱۹۹۵ می باشد و در هر زمینه کاملا منعطف بوده و تمامی پارامترهای و مدل موجود را می تواند تجزیه و تحلیل کند. این نرم افزار به شما امکان مشخص نمودن و کنترل مقادیر و وزن دهی به پارامتر ها را داده و همچنین از راهنمای بسیار مناسبی نیز برخوردار است. …

پاورپوینت معرفی نرم افزار WinQSB


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۱۲ اسلاید بعضی از اسلایدها: نرافزار Win QSB یک نرم فزار بسیار ساده و جامع مدیریتی و بازرگانی است که برایزمینه های مختلفی مانند برنامه ریزی تولید . انبارداری . شبکه ها . حمل ونقل . برنامه ریزی خطی . برنامه ریزی غیر خطی . تئوری صف و سایر مواردکاربردی مرتبط می توان از آن استفاده کرد . این نرم افزار دارای ۱۹ زیر شاخه استو کار کردنبا آن بسیار راحت و ساده است . که در بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها کاربردداره . این نرم افزار از جمله نرم افزارهای بسیار سودمند در زمینه مهندسی صنایع، اقتصاد، بازرگانی و مدیریت است که بسیاری از مباحث تصمیم گیری، برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل را شامل می گردد و به عنوان نرم افزلر توانا در هر زمینه خاص از جمله کنترل کیفیت مطرح شده است. WinQSBمحصول سال ۱۹۹۵ می باشد و در هر زمینه کاملا منعطف بوده و تمامی پارامترهای و مدل موجود را می تواند تجزیه و تحلیل کند. این نرم افزار به شما امکان مشخص نمودن و کنترل مقادیر و وزن دهی به پارامتر ها را داده و همچنین از راهنمای بسیار مناسبی نیز برخوردار است. …

پاورپوینت معرفی نرم افزار WinQSB


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۱۲ اسلاید بعضی از اسلایدها: نرافزار Win QSB یک نرم فزار بسیار ساده و جامع مدیریتی و بازرگانی است که برایزمینه های مختلفی مانند برنامه ریزی تولید . انبارداری . شبکه ها . حمل ونقل . برنامه ریزی خطی . برنامه ریزی غیر خطی . تئوری صف و سایر مواردکاربردی مرتبط می توان از آن استفاده کرد . این نرم افزار دارای ۱۹ زیر شاخه استو کار کردنبا آن بسیار راحت و ساده است . که در بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها کاربردداره . این نرم افزار از جمله نرم افزارهای بسیار سودمند در زمینه مهندسی صنایع، اقتصاد، بازرگانی و مدیریت است که بسیاری از مباحث تصمیم گیری، برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل را شامل می گردد و به عنوان نرم افزلر توانا در هر زمینه خاص از جمله کنترل کیفیت مطرح شده است. WinQSBمحصول سال ۱۹۹۵ می باشد و در هر زمینه کاملا منعطف بوده و تمامی پارامترهای و مدل موجود را می تواند تجزیه و تحلیل کند. این نرم افزار به شما امکان مشخص نمودن و کنترل مقادیر و وزن دهی به پارامتر ها را داده و همچنین از راهنمای بسیار مناسبی نیز برخوردار است. …

فنی و مهندسی

نرم افزار,WinQSB