پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

شناسه محصول: 4ba66f72c3d0 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید:۲۵ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است .
در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند .
وظایــف مایع آمنیوتیک :
۱- به عنوان یک ضربه گیر جنین را در مقابل صدمات وبند ناف را در مقابل تحت فشار قرار گرفتن (در نتیجه اختلال…

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید:۲۵ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است .
در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند .
وظایــف مایع آمنیوتیک :
۱- به عنوان یک ضربه گیر جنین را در مقابل صدمات وبند ناف را در مقابل تحت فشار قرار گرفتن (در نتیجه اختلال…

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید:۲۵ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است .
در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند .
وظایــف مایع آمنیوتیک :
۱- به عنوان یک ضربه گیر جنین را در مقابل صدمات وبند ناف را در مقابل تحت فشار قرار گرفتن (در نتیجه اختلال…

سایر رشته های علوم پایه

اختلالات,مایع,آمنیوتیک