پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی

شناسه محصول: e773b3cfd122 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی

پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید: ۲۳۰اسلاید بعضی از اسلایدها: موضوع رفتار سازمانی چراهر کس به گونه ای خاص رفتار می کند؟ به چه دلایلی درموقعیتهای یکسان،افراد عکس العملهای متفاوتی بروز می دهند؟ چرا بین چند سازمان که تشکیلات ظاهرا مشابهی دارند ویکسان اداره می شوند، برخی موفقترند وو… چرا مدیرانی که موفقترند بیشتر اوقات خود را صرف کارکنان سازمان خود می کنند؟ پاسخ به این گونه سوالها وبسیاری پرسشهای مشابه ، اساس « رفتار سازمانی » را تشکیل می دهد. نظریه تیلور به سادگی بیان می دارد که: جهت تعیین روش بهینه انجام دادن هر کار فیزیکی ، باید آن را بصورت علمی ملاحظه کرد. با آموزش چگونگی انجام دادن کارها به کارگران ، بهره وری را بالا برد. کارگران باید مشتاق این آموزش ها باشند چون در انجام دادن بهتر کارها آنان را یاری می رساند. مکتب مدیریت علمی: این جنبش با کار تیلور آمریکایی در مطالعه زمان وحرکت آغاز شد. طبق این نظریه منطقی- عقلایی مدیریت ، افراد به وسیله پاداش های اقتصادی بر انگیخته می شوند واگر فرصت های مالی بهتری به آنها پیشنهاد شود بدان سمت روی می آورند. نتیجه آز …

پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید: ۲۳۰اسلاید بعضی از اسلایدها: موضوع رفتار سازمانی چراهر کس به گونه ای خاص رفتار می کند؟ به چه دلایلی درموقعیتهای یکسان،افراد عکس العملهای متفاوتی بروز می دهند؟ چرا بین چند سازمان که تشکیلات ظاهرا مشابهی دارند ویکسان اداره می شوند، برخی موفقترند وو… چرا مدیرانی که موفقترند بیشتر اوقات خود را صرف کارکنان سازمان خود می کنند؟ پاسخ به این گونه سوالها وبسیاری پرسشهای مشابه ، اساس « رفتار سازمانی » را تشکیل می دهد. نظریه تیلور به سادگی بیان می دارد که: جهت تعیین روش بهینه انجام دادن هر کار فیزیکی ، باید آن را بصورت علمی ملاحظه کرد. با آموزش چگونگی انجام دادن کارها به کارگران ، بهره وری را بالا برد. کارگران باید مشتاق این آموزش ها باشند چون در انجام دادن بهتر کارها آنان را یاری می رساند. مکتب مدیریت علمی: این جنبش با کار تیلور آمریکایی در مطالعه زمان وحرکت آغاز شد. طبق این نظریه منطقی- عقلایی مدیریت ، افراد به وسیله پاداش های اقتصادی بر انگیخته می شوند واگر فرصت های مالی بهتری به آنها پیشنهاد شود بدان سمت روی می آورند. نتیجه آز …

پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید: ۲۳۰اسلاید بعضی از اسلایدها: موضوع رفتار سازمانی چراهر کس به گونه ای خاص رفتار می کند؟ به چه دلایلی درموقعیتهای یکسان،افراد عکس العملهای متفاوتی بروز می دهند؟ چرا بین چند سازمان که تشکیلات ظاهرا مشابهی دارند ویکسان اداره می شوند، برخی موفقترند وو… چرا مدیرانی که موفقترند بیشتر اوقات خود را صرف کارکنان سازمان خود می کنند؟ پاسخ به این گونه سوالها وبسیاری پرسشهای مشابه ، اساس « رفتار سازمانی » را تشکیل می دهد. نظریه تیلور به سادگی بیان می دارد که: جهت تعیین روش بهینه انجام دادن هر کار فیزیکی ، باید آن را بصورت علمی ملاحظه کرد. با آموزش چگونگی انجام دادن کارها به کارگران ، بهره وری را بالا برد. کارگران باید مشتاق این آموزش ها باشند چون در انجام دادن بهتر کارها آنان را یاری می رساند. مکتب مدیریت علمی: این جنبش با کار تیلور آمریکایی در مطالعه زمان وحرکت آغاز شد. طبق این نظریه منطقی- عقلایی مدیریت ، افراد به وسیله پاداش های اقتصادی بر انگیخته می شوند واگر فرصت های مالی بهتری به آنها پیشنهاد شود بدان سمت روی می آورند. نتیجه آز …

عمومی و آزاد

موضوع, رفتار ,سازمانی