پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

شناسه محصول: 594412abf843 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید: ۱۰ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
پرورش دهنده های مرغ و خروس هندریکس
یکی از بزرگترین شرکت های پرورش دهنده می با شد.
DEKALB,HISEX,BOVANSشرکت های
هدف بهبود وپیشرفتکیفی داخلی و خارجی تخم مرغ
تست آزمایشگاهی
استحکام پوسته،رنگ پوسته،شکل آن،کیفیت درونی تخم مرغ
مدیریت کیفیت تخم مرغ:
تنها با استفاده ازابزارهای مدیریت مناسب می توان از علم ژنتیک بهره برد.
وزن بدن در ۵ هفتگی
یکنواختی در ۱۶ هفتگی
توسعه و رشد…

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید: ۱۰ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
پرورش دهنده های مرغ و خروس هندریکس
یکی از بزرگترین شرکت های پرورش دهنده می با شد.
DEKALB,HISEX,BOVANSشرکت های
هدف بهبود وپیشرفتکیفی داخلی و خارجی تخم مرغ
تست آزمایشگاهی
استحکام پوسته،رنگ پوسته،شکل آن،کیفیت درونی تخم مرغ
مدیریت کیفیت تخم مرغ:
تنها با استفاده ازابزارهای مدیریت مناسب می توان از علم ژنتیک بهره برد.
وزن بدن در ۵ هفتگی
یکنواختی در ۱۶ هفتگی
توسعه و رشد…

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید: ۱۰ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
پرورش دهنده های مرغ و خروس هندریکس
یکی از بزرگترین شرکت های پرورش دهنده می با شد.
DEKALB,HISEX,BOVANSشرکت های
هدف بهبود وپیشرفتکیفی داخلی و خارجی تخم مرغ
تست آزمایشگاهی
استحکام پوسته،رنگ پوسته،شکل آن،کیفیت درونی تخم مرغ
مدیریت کیفیت تخم مرغ:
تنها با استفاده ازابزارهای مدیریت مناسب می توان از علم ژنتیک بهره برد.
وزن بدن در ۵ هفتگی
یکنواختی در ۱۶ هفتگی
توسعه و رشد…

سایر رشته های علوم پایه

سمینار,مرغ,تخم گذار