پاورپوینت موضوع نهاد

شناسه محصول: ad44b6b66199 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت موضوع نهاد

پاورپوینت  موضوع  نهاد

پاورپوینت موضوع نهاد

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید:۱۰ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
گاهی نهاد در عبارت حذف می شود که در این صورت از راه شناسه ای که به آن متصل شده پی می بریم که نهاد حذف شده است به ایران می بالیم. نهاد ما: محذوف .زیرا به انتها ی فعل شناسه یم متصل شده است.
مراعات النظیر:
هر گاه شاعر ، در شعر از واژگانی استفاده کند که از یک مجموعه باشند و از این مجموعه ها باهم به صورت یک شبکه در آیند به این مجموعه ها مراعات النظیر می گویند .
ابر و باد و…

پاورپوینت  موضوع  نهاد

پاورپوینت موضوع نهاد

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید:۱۰ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
گاهی نهاد در عبارت حذف می شود که در این صورت از راه شناسه ای که به آن متصل شده پی می بریم که نهاد حذف شده است به ایران می بالیم. نهاد ما: محذوف .زیرا به انتها ی فعل شناسه یم متصل شده است.
مراعات النظیر:
هر گاه شاعر ، در شعر از واژگانی استفاده کند که از یک مجموعه باشند و از این مجموعه ها باهم به صورت یک شبکه در آیند به این مجموعه ها مراعات النظیر می گویند .
ابر و باد و…

پاورپوینت  موضوع  نهاد

پاورپوینت موضوع نهاد

فرمت فایل: پاورپوینت
با قابلیت ویرایش
تعداد اسلاید:۱۰ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
گاهی نهاد در عبارت حذف می شود که در این صورت از راه شناسه ای که به آن متصل شده پی می بریم که نهاد حذف شده است به ایران می بالیم. نهاد ما: محذوف .زیرا به انتها ی فعل شناسه یم متصل شده است.
مراعات النظیر:
هر گاه شاعر ، در شعر از واژگانی استفاده کند که از یک مجموعه باشند و از این مجموعه ها باهم به صورت یک شبکه در آیند به این مجموعه ها مراعات النظیر می گویند .
ابر و باد و…

زبان و ادبیات فارسی

موضوع,نهاد