پاورپوینت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال

توضیحات

پاورپوینت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال

پاورپوینت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال

پاورپوینت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید : ۲۰ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
مروری بر محتوا :
کتابخانه دیجیتال چیست؟ —فلسفه وجودی کتابخانه های دیجیتال —یکپارچه سازی خدمات —مدلهای یکپارچه سازی خدمات ◦مدل جستجوی همزمان ◦مدل برداشت اطلاعات ◦مدل پراکنده —جمع بندی —پرسش و پاسخ
کتابخانه های دیجیتال سازمان هایی هستند که در آن:
(۱منابع اطلاعاتی دیجیتال باید مبتنی بر اصول مجموعه سازی، گردآوری یا تولید شده باشند؛
(۲کارکنان…

پاورپوینت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال

پاورپوینت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید : ۲۰ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
مروری بر محتوا :
کتابخانه دیجیتال چیست؟ —فلسفه وجودی کتابخانه های دیجیتال —یکپارچه سازی خدمات —مدلهای یکپارچه سازی خدمات ◦مدل جستجوی همزمان ◦مدل برداشت اطلاعات ◦مدل پراکنده —جمع بندی —پرسش و پاسخ
کتابخانه های دیجیتال سازمان هایی هستند که در آن:
(۱منابع اطلاعاتی دیجیتال باید مبتنی بر اصول مجموعه سازی، گردآوری یا تولید شده باشند؛
(۲کارکنان…

پاورپوینت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال

پاورپوینت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید : ۲۰ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
مروری بر محتوا :
کتابخانه دیجیتال چیست؟ —فلسفه وجودی کتابخانه های دیجیتال —یکپارچه سازی خدمات —مدلهای یکپارچه سازی خدمات ◦مدل جستجوی همزمان ◦مدل برداشت اطلاعات ◦مدل پراکنده —جمع بندی —پرسش و پاسخ
کتابخانه های دیجیتال سازمان هایی هستند که در آن:
(۱منابع اطلاعاتی دیجیتال باید مبتنی بر اصول مجموعه سازی، گردآوری یا تولید شده باشند؛
(۲کارکنان…

سایر رشته های علوم پایه

یکپارچه سازی,خدمات,کتابخانه,دیجیتال