پاورپوینت یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان

توضیحات

پاورپوینت یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان

پاورپوینت  یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان

پاورپوینت یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۱۴ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
فهرست:
•یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان •نگاهی به مدل معماری CIMOSA •معماری مرجع CIMOSA •مدل سازی سازمانی بر پایه فرایند CIMOSA •شالوده یکپارچه سازی CIMOSA •CIMOSA و زیستچرخ سامانه
چارچوب مدلسازی CIMOSA:
•سه سطح مدلسازی
۱-مدلسازی نیازمندی ها
برای جمع آوری نیازمندی های تجاری(کاری)
۲- مدلسازی برای طراحی
برای تصریح کردن بهبود ها و ارایه سامانه…

پاورپوینت  یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان

پاورپوینت یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۱۴ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
فهرست:
•یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان •نگاهی به مدل معماری CIMOSA •معماری مرجع CIMOSA •مدل سازی سازمانی بر پایه فرایند CIMOSA •شالوده یکپارچه سازی CIMOSA •CIMOSA و زیستچرخ سامانه
چارچوب مدلسازی CIMOSA:
•سه سطح مدلسازی
۱-مدلسازی نیازمندی ها
برای جمع آوری نیازمندی های تجاری(کاری)
۲- مدلسازی برای طراحی
برای تصریح کردن بهبود ها و ارایه سامانه…

پاورپوینت  یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان

پاورپوینت یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۱۴ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
فهرست:
•یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان •نگاهی به مدل معماری CIMOSA •معماری مرجع CIMOSA •مدل سازی سازمانی بر پایه فرایند CIMOSA •شالوده یکپارچه سازی CIMOSA •CIMOSA و زیستچرخ سامانه
چارچوب مدلسازی CIMOSA:
•سه سطح مدلسازی
۱-مدلسازی نیازمندی ها
برای جمع آوری نیازمندی های تجاری(کاری)
۲- مدلسازی برای طراحی
برای تصریح کردن بهبود ها و ارایه سامانه…

سایر رشته های علوم پایه

یکپارچه,سازی,مدل سازی,سازمان