پاورپوینت Stent(استنت)

شناسه محصول: 10b54b42d76d دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت Stent(استنت)

پاورپوینت Stent(استنت)

پاورپوینت Stent(استنت)

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۳۷ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 •انعطاف پذیری طولی:
استنت هنگامی که روی بالون سوار است در طول مسیر رسیدن به محل کاشته شدن باید دارای انعطاف حرکت همانند کاتتر و بالون باشد تا در مسیرهای پرپیچ و خم به راحتی حرکت کرده و در جهت طولی خم و راست شود .
این امر حتی برای جایگیری استنت روی کاتتر و بالون هم مورد اهمیت می باشد و استنتی که انعطاف پذیری بالاتری دارد ، راحت تر روی کاتتر و بالون…

پاورپوینت Stent(استنت)

پاورپوینت Stent(استنت)

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۳۷ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 •انعطاف پذیری طولی:
استنت هنگامی که روی بالون سوار است در طول مسیر رسیدن به محل کاشته شدن باید دارای انعطاف حرکت همانند کاتتر و بالون باشد تا در مسیرهای پرپیچ و خم به راحتی حرکت کرده و در جهت طولی خم و راست شود .
این امر حتی برای جایگیری استنت روی کاتتر و بالون هم مورد اهمیت می باشد و استنتی که انعطاف پذیری بالاتری دارد ، راحت تر روی کاتتر و بالون…

پاورپوینت Stent(استنت)

پاورپوینت Stent(استنت)

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۳۷ اسلاید
بعضی اسلایدها:
 •انعطاف پذیری طولی:
استنت هنگامی که روی بالون سوار است در طول مسیر رسیدن به محل کاشته شدن باید دارای انعطاف حرکت همانند کاتتر و بالون باشد تا در مسیرهای پرپیچ و خم به راحتی حرکت کرده و در جهت طولی خم و راست شود .
این امر حتی برای جایگیری استنت روی کاتتر و بالون هم مورد اهمیت می باشد و استنتی که انعطاف پذیری بالاتری دارد ، راحت تر روی کاتتر و بالون…

سایر رشته های علوم پایه

Stent,استنت