پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -۱۷ اسلایدانواع ساختمان: ساختمان ها بر اساس جنس مصالحي كه در آنها به كار رفته و نوع آنها به چند طبقه تقسيم ميشوند.  1- ساختمان هاي بدون اسكلت حمال با ديوار هاي حمال 2- ساختمان هايي كه قسمتي از آنها اسكلت حمال و قسمتي ديوار حمال است 3- ساختمان با اسكلت حمال 4- ساختمان يكپارچه انواع آوار (عامل ايجاد)‌:  1ـ سوانح زمين ساختي ( زلزله ،رانش زمين‌ و فرونشست سطح زمين )  آوار توليد شده بيش از يك محله را در بر مي گيرد و بسيار سنگين است. 2ـ سوانح طبيعي (گردباد ،طوفان )  آوار توليد شده بيش از يك محله را دچار صدمه مي نمايد و نيز كم حجم و سطحي است. 3ـ انفجارات (انفجار گاز ،بمب گذاري ها و جنگ )  آوار به بيش از  چند ساختمان صدمه قابل توجهي به ديگر مناطق شهري وارد نمي گردد و ميزان آوار توليد شده زياد نمي باشد . 4ـ اتفاقات (گود برداري ، سستي بنا ، ريزش ساختمان به علت سستي زمين، برخورد وسايل نقليه با ساختمان)  آوار ايجاد شده محدود به يك يا دو ساختمان مي شود .   …