پروژه درباره سد و نیروگاه دز

توضیحات

پروژه درباره سد و نیروگاه دز

پروژه درباره سد و نیروگاه دز


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۳۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آشنایی کلی با سد و نیروگاه دز : سد و نیروگاه دز بر روی رودخانه پرپیچ و خم و بسیار زیبای دز که از رشته کوههای اشتران کوه و بخشی از سلسله جبال زاگرس و شاخه های فرعی آن از رودخانه های بختیاری ، تیره و ماربوره الیگودرز ، مکن دان و سرخاب سرچشمه گرفته ، در ۲۳ کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک احداث گردیده است . در پشت دیواره سد دریاچه بسیار زیبایی به طول ۶۵ کیلومتر و ظرفیت ۳/۱ و ۳ میلیارد متر مکعب آب را در خود جای می دهد به منظور کنترل سیلابها دو تونل سر ریز در ضلع شرقی دریاچه و با فاصله کمی از بدنه سد ساخته شده است ، که قطر تونل تخلیه شماره یک ۱۴ متر و تونل شماره دو ۶/۱۲ متر می باشد و هر یک از آنها قادر به تخلیه ۳۰۰۰ متر مکعب آب در ثانیه می باشد همچنین دو تونل آبگیر اصلی در ضلع غربی در …

پروژه درباره سد و نیروگاه دز


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۳۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آشنایی کلی با سد و نیروگاه دز : سد و نیروگاه دز بر روی رودخانه پرپیچ و خم و بسیار زیبای دز که از رشته کوههای اشتران کوه و بخشی از سلسله جبال زاگرس و شاخه های فرعی آن از رودخانه های بختیاری ، تیره و ماربوره الیگودرز ، مکن دان و سرخاب سرچشمه گرفته ، در ۲۳ کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک احداث گردیده است . در پشت دیواره سد دریاچه بسیار زیبایی به طول ۶۵ کیلومتر و ظرفیت ۳/۱ و ۳ میلیارد متر مکعب آب را در خود جای می دهد به منظور کنترل سیلابها دو تونل سر ریز در ضلع شرقی دریاچه و با فاصله کمی از بدنه سد ساخته شده است ، که قطر تونل تخلیه شماره یک ۱۴ متر و تونل شماره دو ۶/۱۲ متر می باشد و هر یک از آنها قادر به تخلیه ۳۰۰۰ متر مکعب آب در ثانیه می باشد همچنین دو تونل آبگیر اصلی در ضلع غربی در …

پروژه درباره سد و نیروگاه دز


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۳۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آشنایی کلی با سد و نیروگاه دز : سد و نیروگاه دز بر روی رودخانه پرپیچ و خم و بسیار زیبای دز که از رشته کوههای اشتران کوه و بخشی از سلسله جبال زاگرس و شاخه های فرعی آن از رودخانه های بختیاری ، تیره و ماربوره الیگودرز ، مکن دان و سرخاب سرچشمه گرفته ، در ۲۳ کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک احداث گردیده است . در پشت دیواره سد دریاچه بسیار زیبایی به طول ۶۵ کیلومتر و ظرفیت ۳/۱ و ۳ میلیارد متر مکعب آب را در خود جای می دهد به منظور کنترل سیلابها دو تونل سر ریز در ضلع شرقی دریاچه و با فاصله کمی از بدنه سد ساخته شده است ، که قطر تونل تخلیه شماره یک ۱۴ متر و تونل شماره دو ۶/۱۲ متر می باشد و هر یک از آنها قادر به تخلیه ۳۰۰۰ متر مکعب آب در ثانیه می باشد همچنین دو تونل آبگیر اصلی در ضلع غربی در …

فنی و مهندسی

پروژه درباره سد و نیروگاه دز,پروژه,درباره,سد,و,نیروگاه,دز