پروژه درباره مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

توضیحات

پروژه درباره مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

پروژه درباره مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلود فهرست.. ۲   1- چکیده :‌ موضوع سند و معرفی بخشهای اصلی.. ۳   بخش اول :‌ معرفی طرح. ۴   2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح. ۵   3- اهداف طرح. ۵   4- نکات محوری طرح. ۶   5- معرفی ابعاد و پروژه های اصلی طرح. ۸   5-1- پروژه ۱- مطالعه ابعاد نظری نظام آموزشی مبتنی بر فاوا (مدل نظام برتر) ۹   5-2- پروژه ۲- ایجاد دانشکده نیمه مجازی آموزش مبتنی بر فاوا و مهندسی آموزش    10   5-3 – پروژه ۳- مطالعه و طراحی معماری نظام آموزشی کشور مبتنی بر فاوا ۱۲   5-4 – پروژه ۴- مطالعه، طراحی، پیاده سازی بستره و پشتیبانی از معماری فنی سیستمهای آموزش مبتنی بر رایانه. ۱۳   5-5- پروژه ۵- ایجاد یک گروه مدرسه آموزش …

پروژه درباره مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلود فهرست.. ۲   1- چکیده :‌ موضوع سند و معرفی بخشهای اصلی.. ۳   بخش اول :‌ معرفی طرح. ۴   2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح. ۵   3- اهداف طرح. ۵   4- نکات محوری طرح. ۶   5- معرفی ابعاد و پروژه های اصلی طرح. ۸   5-1- پروژه ۱- مطالعه ابعاد نظری نظام آموزشی مبتنی بر فاوا (مدل نظام برتر) ۹   5-2- پروژه ۲- ایجاد دانشکده نیمه مجازی آموزش مبتنی بر فاوا و مهندسی آموزش    10   5-3 – پروژه ۳- مطالعه و طراحی معماری نظام آموزشی کشور مبتنی بر فاوا ۱۲   5-4 – پروژه ۴- مطالعه، طراحی، پیاده سازی بستره و پشتیبانی از معماری فنی سیستمهای آموزش مبتنی بر رایانه. ۱۳   5-5- پروژه ۵- ایجاد یک گروه مدرسه آموزش …

پروژه درباره مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلود فهرست.. ۲   1- چکیده :‌ موضوع سند و معرفی بخشهای اصلی.. ۳   بخش اول :‌ معرفی طرح. ۴   2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح. ۵   3- اهداف طرح. ۵   4- نکات محوری طرح. ۶   5- معرفی ابعاد و پروژه های اصلی طرح. ۸   5-1- پروژه ۱- مطالعه ابعاد نظری نظام آموزشی مبتنی بر فاوا (مدل نظام برتر) ۹   5-2- پروژه ۲- ایجاد دانشکده نیمه مجازی آموزش مبتنی بر فاوا و مهندسی آموزش    10   5-3 – پروژه ۳- مطالعه و طراحی معماری نظام آموزشی کشور مبتنی بر فاوا ۱۲   5-4 – پروژه ۴- مطالعه، طراحی، پیاده سازی بستره و پشتیبانی از معماری فنی سیستمهای آموزش مبتنی بر رایانه. ۱۳   5-5- پروژه ۵- ایجاد یک گروه مدرسه آموزش …

عمومی و آزاد

پروژه درباره مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا),مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و