پروژه کارشناسی ارشد پاورپوینت تشکیل ادرار در کلیه ها (فیلتراسیون گلومرولی، جریان خون کلیه و کنترل آن ها)پروژه کارشناسی ارشد پاور پوینت با تصاویر و رعایت اصول تحقیقی قابل ویرایش با مطالب کامل و تصاویر مرتبط با موضوع در اسلایدها در قالب 64 اسلاید ž یکی از وظایف کلیه ها یعنی رهاندن بدن از مواد زائد خورده شده یا ایجاد شده بر اثر متابولیسم žوظیفه دوم که بسیار حیاتی می باشد کنترل حجم و ترکیب مایعات بدن است. žهر کلیه انسان از حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفرون تشکیل شده که هر یک قادر به تشکیل ادرار هستند. žهر نفرون دو جزء اصلی دارد: 1. کلافه ای← از مویرگهای گلومرولی موسوم به گلومرول که مقدار زیادی مایع را از خون فیلتره می کند žرفلکس دفع ادرار شامل چرخه ای کامل از مراحل زیر است: .1افزایش پیش رونده و سریع ادرار .2یک دوره حفظ فشار زیاد .3بازگشت فشار به تونوس پایه ای مثانه …