کتاب راهنمای نرم افزار اتوکد (جامع)

شناسه محصول: 87a22e602766 دسته:

توضیحات

کتاب راهنمای نرم افزار اتوکد (جامع)

کتاب راهنمای نرم افزار اتوکد (جامع)

کتاب راهنمای نرم افزار اتوکد (جامع)

کتاب جامع آموزش نرم افزار اتوکد با حداقل قیمت برای استفاده دانشجویان
کتاب به صورت PDF و در ۶۲۱ صفحه به زبان فارسی است
فهرست مطالب: 
آشنایی با اتوکد
مفاهیم بنیادی اتوکد
اولین گام های محکم در اتوکد
ترسیم دقیق ( آشنایی با ابزار نقشه کشی )
ترسیم اشکال هندسی
ابزار های کمک رسم برای ترسیم دقیق تر
ایجاد و تغییر اجسام
تعیین قالب کار
فرمان های ترسیمی برای رسم ساده و مرکب
ابزار های گزارشی
روش های انتخاب اجسام  ( مقدماتی )
فرمان هایی برای اصلاح…

کتاب راهنمای نرم افزار اتوکد (جامع)

کتاب راهنمای نرم افزار اتوکد (جامع)

کتاب جامع آموزش نرم افزار اتوکد با حداقل قیمت برای استفاده دانشجویان
کتاب به صورت PDF و در ۶۲۱ صفحه به زبان فارسی است
فهرست مطالب: 
آشنایی با اتوکد
مفاهیم بنیادی اتوکد
اولین گام های محکم در اتوکد
ترسیم دقیق ( آشنایی با ابزار نقشه کشی )
ترسیم اشکال هندسی
ابزار های کمک رسم برای ترسیم دقیق تر
ایجاد و تغییر اجسام
تعیین قالب کار
فرمان های ترسیمی برای رسم ساده و مرکب
ابزار های گزارشی
روش های انتخاب اجسام  ( مقدماتی )
فرمان هایی برای اصلاح…

کتاب راهنمای نرم افزار اتوکد (جامع)

کتاب راهنمای نرم افزار اتوکد (جامع)

کتاب جامع آموزش نرم افزار اتوکد با حداقل قیمت برای استفاده دانشجویان
کتاب به صورت PDF و در ۶۲۱ صفحه به زبان فارسی است
فهرست مطالب: 
آشنایی با اتوکد
مفاهیم بنیادی اتوکد
اولین گام های محکم در اتوکد
ترسیم دقیق ( آشنایی با ابزار نقشه کشی )
ترسیم اشکال هندسی
ابزار های کمک رسم برای ترسیم دقیق تر
ایجاد و تغییر اجسام
تعیین قالب کار
فرمان های ترسیمی برای رسم ساده و مرکب
ابزار های گزارشی
روش های انتخاب اجسام  ( مقدماتی )
فرمان هایی برای اصلاح…

مهندسی مکانیک