گزارش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی

2,000 تومان

گزارش كارورزي دانشگاه آزاد اسلامي

فصل 1 : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها

فصل 2: نحوه نصب انواع مودم

فصل 3 : توپولوژی شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری

فصل 4 : Wireless چیست؟

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:185

توضیحات

گزارش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل ۱ : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها

۱- ۱  اینترنت چیست ؟

۱-۲   DSL چیست؟

۱-۳  DSL چگونه کار میکند ؟

۱-۴  ADSL چیست؟

۱-۵   فنآوریADSL :

۱-۶  ADSL چگونه کار میکند؟

۱-۷   تکنولوژی ADSL :

۱-۸   اینترنت ADSL چیست ؟

۱-۹   موارد مورد نیاز برای اینترنت ADSL :

۱-۱۰   مقایسه انواع  DSLها:

۱-۱۰-۱   Asymmetric DSL) ADSL )

۱-۱۰-۱-۱   مزایای استفاده از سرویس ADSL

۱-۱۰-۱-۲      معایب خطوط ADSL

۱-۱۰-۲   Consumer Digital Subscriber Line ( CDSL )

۱-۱۰-۳   High bit-rate DSL ( HDSL)

۱-۱۰-۴   ISDN DSL( ISDL)

۱-۱۰-۵   MultiMate Symmetric DSL( MSDSL)

۱-۱۰-۶   Rate Adaptive( RADSL)

۱-۱۰-۷   Symmetric DSL(SDSL)

۱-۱۰-۸   UDSL

۱-۱۰-۹   Very high bit-rate (VDSL )

۱-۱۰-۱۰   Voice-over DSL (VODSL)

فصل ۲: نحوه نصب انواع مودم ADSL

۲-۱   نحوه نصب مودم ADSL

۲-۲   راهنمای عیب یابی و پشتیبانی خدمات  ADSL

۲-۳   چراغ لینک (Link) یا وضعیت (Status) مودم چشمک زن است (چراغ Link یا Status خاموش است (  ؟؟؟

۲-۴   چراغ link مودم شما هنگامی که با تلفن صحبت می‌کنید، ثابت است ولی به محض قطع شدن تماس لینک شما چشمک زن می‌شود (status) خاموش می شود ؟؟

۲-۵   نحوه اتصال مودم ADSL به کامپیوتر چگونه است؟

۲-۶   تنظیمات مربوط به مودم به چه صورت است؟

۲-۷   تنظیم pppoe روی سیستم عامل ویندوز XP چگونه است؟

۲-۸   (Splitter) اسپلیتر چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟

۲-۹   تاثیرات نویز روی سرویس ADSL 2+ چگونه است؟

۲-۱۰   علل قطعی‌های مکرر اینترنت ADSL چیست؟۲۳

۲-۱۱   اختلالات تلفن بر روی ADSL به چه دلیل است؟

۲-۱۲   مودم connect است اما هیچ گونه send/receive انجام نمی‌شود؟؟

۲-۱۳   روش نصب انواع مودم ADSL

۲-۱۳-۱   روش نصب مودم D-Link DSL200

۲-۱۳-۲    طریقه نصب مودم D-Link 200t

۲-۱۳-۳   طریقه نصب مودم justec usb modem

۲-۱۳-۴   طریقه نصب مودم های Planet 3400 & 4400

۲-۱۳-۵   طریقه نصب مودم Planet 3410A

۲-۱۳-۶   طریقه نصب مودم D-Link 302-322-502-522

۲-۱۳-۷   طریقه نصب مودم Planet 2110

۲-۱۳-۸   طریقه نصب مودم TP-Link ADSL2+ Router

فصل ۳ : توپولوژی شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری

۳-۱   شبکه چیست ؟

۳-۲   اهداف شبکه :

۳-۳    تقسیم بندی شبکه ها از لحاظ مقیاس جغرافیایی :

۳-۳-۱   LAN شبکه محلی:

۳-۳-۲   WAN شبکه بندی وسیع:

۳-۳-۳   MAN شبکه شهری:

۳-۴   سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از:

۳-۴-۱    شبکه محلی LAN ) )

۳-۴-۲   شبکه وابسته به پایتخت(MAN)

۳-۴-۳   شبکه گسترده(WAN)

۳-۵    فواید نصب یک شبکه مدرسه :

۳-۵-۱   سرعت :

۳-۵-۲   هزینه ها :

۳-۵-۳   امنیت:

۳-۵-۴   مدیریت متمرکز نرم افزار:

۳-۵-۵   اشتراک منابع:

۳-۵-۶   پست الکترونیکی:

۳-۵-۷   دسترسی آسان:

۳-۵-۸   کار گروهی:

۳-۶   معایب و اشکالات نصب یک شبکه مدرسه:

۳-۶-۱   پرهزینه بودن نصب:

۳-۶-۲   نیازهای زمان اجرا:

۳-۶-۳   امکان خرابی فایل سرور:

۳-۶-۴   امکان قطع شدن کابل ها :

۳-۷   توپولوژی شبکه چیست ؟ (انواع شبکه و مدل های آن )

۳-۸   تاریخچه شبکه:

۳-۹   مزایای شبکه

۳-۱۰   اصطلاحات شبکه های کامپیوتری

۳-۱۰-۱   ) DTE (Data Terminal Equipment

۳-۱۰-)   ۲ DCE (Data Communication Equipment

۳-۱۰-)   ۳ BW (Band width

۳-۱۰- Noise   ۴: ۴۳

۳-۱۰-۵   Bps: 43

۳-۱۰-۶   Network: 43

۳-۱۰-۷   Share: 43

۳-۱۰-۸   Time Sharing: 43

۳-۱۰-۹   ) LAN (Local area network: 43

۳-۱۰-۱۰   ) MAN (Metropolitan area network: 43

۳-۱۰-۱۱   ) WAN (Wide area network: 43

۳-۱۰-۱۲   Node: 43

۳-۱۰-۱۳   Server: 43

۳-۱۰-۱۴    Client: 43

۳-۱۰-۱۵   Peer – to – Peer: 43

۳-۱۰-۱۶   Server – Based: 43

۳-۱۰-۱۷   Topology: 43

۳-۱۰-۱۸   BUS: 43

۳-۱۰-۱۹   Ring: 43

۳-۱۰-۲۰   STAR: 44

۳-۱۰-۲۱   Collision: 44

۳-۱۰-۲۲   NIC: 44

۳-۱۰-۲۳   Coaxial: 44

۳-۱۰-۲۴   ) TP (Twisted Pair: 44

۳-۱۰-۲۵   Fiber Optic: 44

۳-۱۰-۲۶   Thinnet: 44

۳-۱۰-۲۷   Thiknet: 44

۳-۱۰-۲۸   ) UTP (Unshielded TP: 44

۳-۱۰-۲۹   ) STP (Shielded TP: 44

۳-۱۰-۳۰   Rack: 44

۳-۱۰-۳۱   Patch panel: 44

۳-۱۰-۳۱     RJ-45: 44

۳-۱۰-۳۲   IRQ: 44

۳-۱۰-۳۳   Base I/O Port: 44

۳-۱۰-۳۴   Base Memory: 44

۳-۱۰-۳۵   Boot ROM: 44

۳-۱۰-۳۶   Wireless: 44

۳-۱۰-۳۷   ) WLAN (Wireless LAN: 45

۳-۱۰-۳۸   ) AP (Access Point: 45

۳-۱۰-۳۹   Cell: 45

۳-۱۰-۴۰   Protocol: 45

۳-۱۰-۴۱   OSI: 45

۳-۱۰-۴۲   پروژه ۸۰۲ : ۴۵

۳-۱۰-۴۳   CSMA/CD: 45

۳-۱۰-۴۴   Token Ring: 45

۳-۱۰-۴۵   MAU: 45

۳-۱۰-۴۶   Novell Netware: 45

۳-۱۰-۴۷   UNIX: 45

۳-۱۰-۴۸   Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server: 45

۳-۱۰-۴۹   Search Engine: 45

۳-۱۰-۵۰   معماری شبکه : ۴۵

۳-۱۱   انواع شبکه از نظر جغرافیایی : ۴۶

۳-۱۱-۱   Local Area Network یا LAN: 46

۳-۱۱-۱-۱   ویژگی های آنها : ۴۶

۳-۱۱-۲   Metropolitan Area Network یا MAN: 46

۳-۱۱-۳   Areas Network Wide  یا  WAN: 46

۳-۱۲   عناصر کلی یک شبکه: ۴۷

۳-۱۲-۱    DTE : 47

۳-۱۲-۲   کانال انتقال : ۴۷

۳-۱۲-۳   DCE: 47

۳-۱۳   پهنای باند و نویز و سرعت انتقال داده ها در شبکه : ۴۷

۳-۱۴   ریخت شناسی شبکه  Net work  Topology : 48

۳-۱۴-۱   توپولوژی ستاره ای Star : 48

۳-۱۴-۲   توپولوژی حلقوی Ring  : ۴۸

۳-۱۴-۳   توپولوژی اتوبوسی BUS : 49

۳-۱۴-۴   توپولوژی توری Mesh : 49

۳-۱۴-۵   توپولوژی درختی  Tree  : ۵۰

۳-۱۴-۶   توپولوژی ترکیبی  Hybrid : 50

۳-۱۵   انواع کابل در شبکه های کامپیوتری  : ۵۰

۳-۱۶   پیاده سازی تکنولوژی های جدید شبکه : ۵۲

۳-۱۷   کابل های: (UTP) Unshielded Twisted Pair53

۳-۱۸   مشخصه های کابل UTP: 53

۳-۱۹   توضیحات : ۵۴

فصل ۴ : Wireless چیست؟

۴-۱   Wireless چیست؟۵۵

۴-۲   انواع شبکه های بی سیم: ۵۵

۴-۲-۱   شبکه های infrastructure-based : 55

۴-۲-۲   Wireless LANS: 55

۴-۲-۳    شبکه های Ad hoc: 55

۴-۳   تقسیم بندی شبکه های بی سیم Ad hoc : 56

۴-۳-۱   Smart sensor Networks : 56

۴-۳-۲   Mobile ad hoc networks (MANET) : 56

۴-۳-۳   شبکه Mobile ad hoc  (MANET ) : 56

۴-۴   معایب و محدودیت های موجود در این شبکه ها: ۵۷

۴-۵   مزایا و کاربرد های شبکه Mobile ad hoc : 57

۴-۶   فواید تکنولوژى Wireless : 58

۴-۷   سیستم هاى Wireless : 59

۴-۷-۱   سیستم Wireless ثابت : ۵۹

۴-۷-۲   سیستم Wireless قابل حمل : ۵۹

۴-۷-۳   سیستم Wireless مادون قرمز : ۵۹

۴-۸   آینده Wireless : 60

۴-۹   شبکه های بی سیم : ۶۰

۴-۱۰   تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی : ۶۱

۴-۱۱   عوامل مقایسه : ۶۲

۴-۱۱-۱   نصب و راه اندازی : ۶۲

۴-۱۱-۲   هزینه : ۶۳

۴-۱۱-۳   قابلیت اطمینان : ۶۳

۴-۱۱-۴   کارائی : ۶۳

۴-۱۱-۵   امنیت : ۶۴

فصل ۵ : کارتریج چیست؟      Platform چیست؟     UPS چیست؟

۵-۱   کارتریج چیست ؟ ۶۵

۵-۲   چگونه کارتریج پرینترهای Inkjet را نگهداری کنیم : ۶۵

۵-۳   پلتفرم PLATFORM چیست؟۶۸

۵-۴   UPS چیست؟؟؟۷۱

فصل ۶ : آموزش تصویری نصب ویندوز ۷ وXP و Vista و مقایسه عکلکرد آنها با یکدیگر

۶-۱   آموزش تصویری نصب ویندوز ۷ : ۷۳

۶-۲   روش نصب Windows 7: 73

۶-۳   تعیین روش نصب Windows 7: 79

۶-۴   تعیین پارتیشن : ۸۰

۶-۵   تعیین کد کاربری : ۸۴

۶-۶   تنظیم زمان : ۸۷

۶-۷   نصب Driver سخت افزار : ۸۹

۶-۸   آموزش تصویری نصب ویندوز XP: 99

۶-۹   نکات مهم : ۱۱۲

۶-۱۰   تفاوت های ویندوز۷ با  XP: 113

۶-۱۰-۱   ارتباط بهتر با وسایل لمسی در ویندوز ۷: ۱۱۳

۶-۱۰-۲   دسترسی و نگاه سریع: ۱۱۳

۶-۱۰-۳   نوار وظیفه جدید: ۱۱۳

۶-۱۰-۴   بازیها: ۱۱۴

۶-۱۰-۵   بخش جذاب Media: 114

۶-۱۰-۶   ویرایش Net Book: 115

۶-۱۰-۷   اجرا، یاری و مساعدت ویندوز ۷: ۱۱۵

۶-۱۰-۸   سرعت بوت: ۱۱۵

۶-۱۱   فهرست عملکرد ویندوز۷ : ۱۱۶

۶-۱۲   کاربری هارد دیسک : ۱۱۷

۶-۱۳   سرعت: ۱۱۸

۶-۱۴   Cinebench R10: 118

۶-۱۵   پایایی: ۱۲۰

۶-۱۶   سازگاری: ۱۲۱

۶-۱۷   عوامل آزارنده : ۱۲۱

۶-۱۸   امنیت  : ۱۲۲

۶-۱۹   طراحی و عملیات : ۱۲۳

۶-۲۰   ویژگی ها : ۱۲۳

۶-۲۱   مقایسه ویندوز ۷، ویندوز XP، ویندوز Vista : 125

۶-۲۲   فرق ویندوز ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی : ۱۲۸

۶-۲۳   مزایای ویندوز ۶۴ بیتی : ۱۲۸

۶-۲۴   معایب ویندوز ۶۴ بیتی : ۱۲۹

۶-۲۵   آموزش گام به گام نصب ویندوز ویستا : ۱۳۰

فصل ۷ : EDGE چیست؟    مزایا و معایب اینترنت Dial Up  ،  ISP چیست؟     وب یا وب سایت چیست؟

۷-۱   Edge چیست؟۱۳۵

۷-۲   طرز کار EDGE: 136

۷-۳   مزایای فناوری EDGE: 136

۷-۴   مزایا و معایب Dialup ( قابل توجه کسانی که ازDIAL upمتنفرند) : ۱۳۶

۷-۵   مزیت‌های Dialup : 137

۷-۶   معایب Dialup : 137

۷-۷  ISP چیست؟۱۳۸

۷-۸   وب (Web) یا وب سایت ( website ) چیست؟۱۳۸

فصل ۸ : تعریف پروتکل و انواع پروتکل ها

۸-۱   پروتکل وب و دیگر پروتکلها : ۱۳۹

۸-۱-۱   HTTP-Hyper Text Transmission Protocol : 140

۸-۱-۲   FTP-File Transmission Protocol: 140

۸-۱-۳   Telnet : 140

۸-۲   آدرس های اینترنتی از سه بخش مختلف تشکیل می شوند: ۱۴۰

۸-۳   پروتکل: ۱۴۱

۸-۴   عمومی ترین پروتکل ها عبارتند از: ۱۴۱

۸-۴-۱   Ethernet : 141

۸-۴-۲   Fast Ethernet __ اترنت سریع : ۱۴۲

۸-۴-۳  Gigabit  Ethernet : 142

۸-۴-۴   Local Talk : 143

۸-۴-۵   Token Ring (حلقه ی علامت) : ۱۴۳

۸-۴-۶   Fiber Distributed Data Interface ) ( : FDDI143

۸-۴-۷   Asynchronous Transfer Mode)  ATM ( : 144

۸-۵   پروتکل های مسیر یابی (Routing Protocols) : 144

۸-۵-۱   تقسیم بندی اول : ۱۴۵

۸-۵-۲   تقسیم بندی دوم: ۱۴۵

۸-۶   توضیحات در مورد پروتکل های تقسیم بندی اول : ۱۴۵

۸-۶-۱   Table driven Pro active : 145

۸-۶-۱-۱    DSDV : 146

۸-۶-۱-۲      WRP: 146

۸-۶-۱-۳     CSGR: 146

۸-۶-۱-۴     معایب : ۱۴۷

۸-۶-۱-۵     STAR: 147

۸-۶-۲   On demand Reactive : 147

۸-۶-۲-۱       SSR: 147

۸-۶-۲-۲     DRP: 147

۸-۶-۲-۳      DSR: 147

۸-۶-۲-۴       TORA: 148

۸-۶-۲-۵     AODV: 148

۸-۶-۲-۶     RDMAR: 148

۸-۶-۳   )        Hybrid (Pro-active / Reactive : 148

۸-۶-۳-۱     ZRP: 149

فصل ۹ : امنیت در شبکه های Mobile Ad hoc

۹-۱   امنیت در شبکه های Mobile ad hoc : 150

۹-۲   عناوینی که باید در مورد امنیت شبکه بحث شوند : ۱۵۱

۹-۲-۱   Availability : 151

۹-۲-۲   Confidentiality : 151

۹-۲-۳   Authentication : 151

۹-۲-۴   Integrity : 151

۹-۲-۵   Non-repudiation : 151

۹-۳   نتیجه گیری از شبکه های Ad hoc : 152

فصل ۱۰ : پهنای باند چیست؟      فیبر نوری چیست؟

۱۰-۱   پهنای باند چیست؟۱۵۳

۱۰-۱-۱   سایت شما در یک بازه دارای پهنای باند نامحدود است: ۱۵۵

۱۰-۱-۲   پهنای باند مشروط: ۱۵۵

۱۰-۱-۳   کذب محض: ۱۵۵

۱۰-۲   فیبر نوری چیست؟۱۵۶

۱۰-۳   ساختار نور : ۱۵۷

۱۰-۴   سه نظریه ساختار و ماهیت نور عبارت اند از : ۱۵۷

۱۰-۴-۱   نظریه ذره ای بودن نور۱۵۸

۱۰-۴-۲   نظریه موجی بودن نور۱۵۸

۱۰-۴-۳   نظریه کوانتمی بودن نور۱۵۸

۱۰-۵   تار نوری : ۱۵۸

۱۰-۶   تضعیف : ۱۵۹

فصل ۱۱ : لایه TCP/IP چیست؟

۱۱-۱     TCP/IP) ( تی سی پی آی پی چیست ؟۱۶۱

۱۱-۲    TCP -Transmission Control Protocol IP- Internet:  Protocol162

۱۱-۳    محاسن Packet : 162

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۸۵

لطفاً برای مشاهده متن کامل گزارش کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان